Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Vårt engagemang

Jo, vår främsta uppgift är att erbjuda produkter som spar tid, resurser och spill för våra kunder. Men prio två är att med oerhört ambitiösa hållbarhetsmål ligga i framkant och göra allt vi kan för att bidra till bättre miljö, klimat och framtid. Det tänket genomsyrar allt vi gör, från minsta ingrediens till produktion, spill och transport.

Vi har alla certifikat som krävs och har förbundit oss att följa Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest. Vi använder alltid svenska råvaror om det är möjligt och inga allergener förutom gluten används i produktionen. Vi är dessutom certifierade för både BRC och ISO 14001:2015.

Återvinningsbara förpackningar

Vi arbetar för att till 2030 uppnå 100% material-återvinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och arbetar för att uppnå högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

Halvera matsvinnet

Nollvision för spill och svinn gör att vi arbetar aktivt för att till 2030 minska matsvinn i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

En fossilfri industri

Vi arbetar för att till 2030 vara fossilfria, innebärande både fossilfri energi i produktion och fossilfria drivmedel till transporter.

Effektivare vattenanvändning

Vi kartlägger och mäter vår vattenförbrukning för att höja effektiviteten på vår vattenanvändning med etablerade effektiviseringsmål under 2020.

Goda villkor i leverantörsled

Vi arbetar med policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest

Vi har valt att följa Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest. Det är branschens egna ambitiösa hållbarhetsmål.

Vår kvalitetsgaranti

Brödbak med kvalité och tradition är mycket viktigt för oss och vi nyttjar svenska råvaror så långt det bara är möjligt. Inga allergener förutom gluten används i produktion. Våra produkter levereras i obruten fryskedja från produktion. (För bästa resultat, tina brödet i sin förpackning 1 dygn före användning.)

Boalts Bröd AB
Doktor Sternsgatan 11
294 32 Sölvesborg 

Order
Tel: 0456-14900
Mail: order@boaltsbrod.se

Certifikat
BRC – Från Sverige – ISO 14001:2015
» Läs mer

» Sitemap
Sajten använder ej coockies.
© AB Boalts Bröd, 2021